การดูแลสุขภาพฟันแต่ละช่วงวัย ตอนวัยประถมศึกษา

1 Views

  พุธที่ 4 มีนาคม 2563

เมื่อลูกอายุ 7 ปีขึ้นไป เด็กในวัยนี้ จะมีฟันผสมคือ มีทั้งฟันน้ำนม และฟันแท้ จนกระทั่งถึงอายุประมาณ 12 - 13 ปีขึ้นไป จึงจะเหลือเฉพาะฟันแท้ จึงควรดูแลฟันลูกต่อไปดังนี้

จัดหาอาหารที่มีประโยชน์ให้เด็กได้รับประทาน นอกจากอาหาร 5 หมู่ ควรฝึกให้เด็กกินผักสด ผลไม้สด และนมสด เพราะจะกระตุ้นให้กระดูกขากรรไกรเจริญได้สัดส่วน และทำให้เด็กลดการกินทอฟฟี่ ขนมหวาน หรืออาหารที่ทำลายฟัน ควรกินมื้อไม่พร่ำเพรื่อและต้องบ้วนปาก หรือแปรงฟันให้สะอาดด้วย

ให้เด็กได้ฝึกหัดและแปรงฟันอย่างถูกต้อง หมั่นตรวจฟันลูกหรือหัดให้ลูกตรวจฟันด้วยตนเองทุกๆ วันหลังแปรงฟัน และพาไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ หรือโทร.1719

อ้างอิงเนื้อหา และรูปภาพจาก
/www.bangkokpattayahospital.com/th/healthcare-services/dental-cosmetic-and-implant-center-th/dental-articles-th/item/1087-tooth01-th.html