สุขภาพฟัน สำคัญอย่างไร?

1 Views

  พุธที่ 4 มีนาคม 2563

สุขภาพฟัน เป็นหนึ่งในสุขภาพของร่างกายที่ควรจะได้รับการดูแลให้ดี เพราะ สุขภาพฟันเป็น ส่วนหนึ่งของความงามบนใบหน้า ซึ่งคนส่วนใหญ่จะประทับใจเมื่อได้แรกเห็น ผู้ที่มีสุขภาพฟันดี หรือกล่าวอีกนับหนึ่งมีฟันสวยงาม ย่อมสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองได้อย่างน่าประทับใจ

สุขภาพฟันช่วยให้สุขภาพอื่นๆ แข็งแรง ไปด้วยกันสืบเนื่องจากฟันใช้ในการบดเคี้ยว ถ้าการบดเคี้ยวมีปัญหา อาจจะสามารถทำให้สุขภาพส่วนอื่นๆ เสียไปด้วยเช่นกัน เช่น การบดเคี้ยวไม่ละเอียด จะเป็นสาเหตุของปัญหา ของระบบย่อยอาหาร ทำให้เพิ่มระดับของปัญหาตามมาเรื่องของการย่อยอาหาร การดูดซึมสารอาหารต่างๆให้ร่างกายซึ่งสุดท้ายอาจจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม

อนึ่งการที่สุขภาพฟันไม่ได้ มีการติดเชื้อ มีรายงานทางวิชาการมากมายว่าจะส่งผลต่อสุขภาพ และการเกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่นการเกิดโรคฟันผุลุกลาม อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อในกระแส เลือด , หรือโรคเหงือกอักเสบ/โรคปริทันต มีผลทำให้การเกิดโรคหัวใจ ลุกลามได้ เป็นต้น

มีคนจำนวนมากทีเดียวที่ไม่ทราบว่า ฟันมีส่วนในเรื่องการออกเสียงด้วยเช่นกัน เช่นคำ ส. เสือ หรือ ฟ. ฟัน ถ้าไม่มีฟันหน้า บุคคลนั้นจะไม่สามารถเปล่งเสียง ส. เสือ และ ฟ. ฟันได้ถูกต้อง

อ้างอิงเนื้อหา และรูปภาพจาก
www.bangkokpattayahospital.com/th/healthcare-services/dental-cosmetic-and-implant-center-th/dental-articles-th/item/1054-dental-health-question1-th.html